Protetyka – Capital Clinic
  • KONTAKT
  • +48 696 77 77 77

Protetyka

Piękne i zdrowe zęby odpowiadają nie tylko za pewność siebie i dobre samopoczucie ale mają ogromny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie całego organizmu. Protetyka stomatologiczna zajmuje się odbudową utraconych zębów i ich funkcji. W naszej klinice oferujemy szeroki wachlarz możliwości technicznych oraz indywidualne projektowanie prac protetycznych, uwzględniające Twoje potrzeby i oczekiwania. Protetycy ściśle współpracują z ortodontami i chirurgami. W zależności od przyjętego planu leczenia, możemy zaproponować następujące rozwiązania: licówki, inlay/onlay, korony, mosty, protezy.

Licówki

To cienka płytka ceramiczna, dzięki której osiągamy korektę kształtu i koloru zębów, jednocześnie oszczędzając zdrowe tkanki, co wpisuje się w naszą filozofię minimalnie inwazyjnej stomatologii. Licówki są alternatywą dla leczenia ortodontycznego w przypadku drobnych nieprawidłowości w położeniu zębów. Wykonane z porcelany, spełniają najwyższe oczekiwania estetyczne, ich połączenie z zębem jest bardzo wytrzymałe, a ponieważ porcelana nigdy nie ulega przebarwieniu, możesz cieszyć się ich wyglądem przez wiele lat.

Inlay/Onlay

Inaczej nazywane wkładami koronowymi, proponujemy w sytuacji, kiedy duża część zęba z różnych powodów uległa zniszczeniu. Uzupełnienia te należą do najnowocześniejszych rozwiązań, idealnie odtwarzają kształt anatomiczny zęba, a jednocześnie w porównaniu do tradycyjnej korony, pozwalają podczas przygotowania pozostawić więcej tkanek własnych zębów. Stanowią one rodzaj nakładek. Inlay to wkład pokrywający powierzchnie żujące zębów oraz stoki guzków z wyłączeniem – w przeciwieństwie do onlay’u szczytów guzków. Do wykonania wkładów onlay lub overlay przygotowujemy całą powierzchnię żującą zęba. Wkłady tego typu wykorzystujemy w dużych ubytkach, m.in. w zębach bocznych po leczeniu kanałowym.

Korony

Za pomocą koron możemy zrekonstruować nawet najbardziej zniszczone zęby. Do odbudowy przy użyciu korony potrzebny jest korzeń zęba po prawidłowym leczeniu kanałowym, który zostaje następnie wzmocniony wkładem koronowo-korzeniowym. W czasie trwania prac laboratoryjnych ząb zabezpieczamy koroną tymczasową, dzięki czemu możesz funkcjonować zupełnie normalnie. Korony dają możliwość idealnego odwzorowania cech naturalnych, a w razie konieczności korygowania cech niechcianych.

Odbudowa na implantach

To specjalna grupa uzupełnień protetycznych, która do odbudowy zębów wykorzystuje nie tkanki własne (korzeń), ale wszczepiony implant. Różnego rodzaju uzupełnienia (korony, mosty, protezy) zostają przymocowane za pomocą specjalnych systemów łączących do implantów. Implanto-protetyka to najlepsze, od ponad 3 dekad stosowane rozwiązanie, w przypadku braku zębów. Pozwala uzyskać maksimum walorów estetycznych oraz pełną rehabilitację narządu żucia, także w przypadku całkowitego bezzębia.

Mosty

Najlepszym substytutem zęba jest odbudowa na implancie. Natomiast gdy z różnych powodów (anatomicznych, finansowych czy psychologicznych) jego wykonanie jest niemożliwe, możemy zaproponować wykonanie mostu protetycznego, który pozwala uzupełnić niewielkie braki międzyzębowe. Do jego wykonania niezbędne jest przygotowanie zębów filarowych, na których brakujące zęby będą dowieszone. Najczęściej zęby te szlifujemy, a w przypadku gdy ząb filarowy jest zniszczony, leczymy kanałowo i wzmacniamy wkładem koronowo-korzeniowym. Na czas leczenia Twoje zęby zaopatrzymy koronami i mostami tymczasowymi. Szczególnym rozwiązaniem jest tak zwany most adhezyjny. Przy jego wykonaniu przygotowuje się tylko część korony zęba. Niekiedy wystarczy usunięcie starego wypełnienia dla zakotwiczenia mostu adhezyjengo. Most ten ze względu na ograniczenia w jego utrzymaniu ma zastosowanie tylko w wybranych sytuacjach klinicznych.

Leave a comment